@2018 Alcyone records

@2011 Groove House studios

Contains extracts of Ascesis: The Saviors of God Nikos Kazantzakis, which recite: Nick Apeiranthitis & Elizabeth Karatzoli, featuring great musicians: George Skordalos (Cretan Lyra-lute), David Lynch (sax) and Bernie Precious (Bagpipe-Whistle)
Music: Vasilis Drakontaeidis
Lyrics: Polys Kyriacou, Marios Katsoni, Dionysis Kotsakis, Dimitris Lappas, Vassilis Drakontaeidis.
Featuring the children’s choir of Spiros Lambrou and very good singer and friend Dimitris Liolios!
vocals: Vassilis Axiotis, Harris Kanellopoulos
The recordings were made in –
Groove House studios / Athens
-Sierra studios / Athens
& East Neuk Studios / Scotland.
Mix: Anna Manolaraki at Groove House Studios.
Produced by: Vassilis Drakontaeidis – Anna Manolarak

Genre: Rock in Greek

featuring Vasilis Papakonstantinou

@2009 Groove house studios